กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร)
12:00 น.  ต้อนรับ ทีมอาสาสมัครสนับสนุนปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวง   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ. (กลุ่มงานอำนวยการ)  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร ขันเงิน)
00:00 น.  - ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง)
00:00 น.   - เวรของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประจำพื้นที่ในวันหยุดราชการฯ     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 2614/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสมโภช โชติชูช่วง)
00:00 น.  - ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่    
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
11:30 น.  - ร่วมต้อนรับ ทีมอาสาสมัครสนับสนุนปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวง     จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สนจ.กบ.(กลุ่มงานอำนวยการ)  
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561