• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเมืองกระบี่

อำเภอเมืองกระบี่

ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอเมืองกระบี่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออ่าวลึกและอำเภอเขาพนม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาพนมและอำเภอเหนือคลอง

ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวพังงา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวพังงา

         

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองกระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปากน้ำ (Pak Nam)                   

2. กระบี่ใหญ่ (Krabi Yai)              

3. กระบี่น้อย (Krabi Noi) 13 หมู่บ้าน 

4. เขาคราม (Khao Khram) 6 หมู่บ้าน 

5. เขาทอง (Khao Thong) 6 หมู่บ้าน 

6. ทับปริก (Thap Prik) 8 หมู่บ้าน

7. ไสไทย  (Sai Thai)  7 หมู่บ้าน

8. อ่าวนาง  (Ao Nang)   8 หมู่บ้าน

9. หนองทะเล (Nong Thale) 7 หมู่บ้าน

10. คลองประสงค์ (Khlong Prasong) 11 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำและตำบลกระบี่ใหญ่ทั้งตำบล

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาครามทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาทองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับปริกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไสไทยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวนางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองทะเลทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ทั้งตำบล