• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภออ่าวลึก

อำเภออ่าวลึก

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภออ่าวลึกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา) และอำเภอปลายพระยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปลายพระยาและอำเภอเขาพนม

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่ทางบก และติดต่อกับอำเภอเกาะยาว (จังหวัดพังงา) ทางอ่าวพังงา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพังงา (จังหวัดพังงา) ทางอ่าวพังงา และติดต่อกับอำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา) ทางบก

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภออ่าวลึกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

อ่าวลึกใต้ (Ao Luek Tai)      7 หมู่บ้าน

แหลมสัก (Laem Sak)           6 หมู่บ้าน

นาเหนือ (Na Nuea)              7 หมู่บ้าน

คลองหิน (Khlong Hin)          5 หมู่บ้าน

อ่าวลึกน้อย (Ao Luek Noi) 6 หมู่บ้าน

อ่าวลึกเหนือ (Ao Luek Nuea) 6 หมู่บ้าน

เขาใหญ่ (Khao Yai) 5 หมู่บ้าน

คลองยา (Khlong Ya) 6 หมู่บ้าน

บ้านกลาง (Ban Klang) 4 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภออ่าวลึกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลแหลมสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมสัก

เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่าวลึกใต้และตำบลอ่าวลึกเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมสัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมสัก)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเหนือทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหินทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาใหญ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองยาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล