• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอปลายพระยา

อำเภอปลายพระยา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอปลายพระยาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระแสงและอำเภอชัยบุรี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาพนมและอำเภออ่าวลึก

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก และอำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา)

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอปลายพระยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

ปลายพระยา (Plai Phraya) 14 หมู่บ้าน

เขาเขน (Khao Khen) 6 หมู่บ้าน

เขาต่อ (Khao To) 7 หมู่บ้าน

คีรีวง (Khiri Wong) 7 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอปลายพระยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลปลายพระยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปลายพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายพระยา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเขนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาต่อทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคีรีวงทั้งตำบล