• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอลำทับ

อำเภอลำทับ

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอลำทับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม และอำเภอทุ่งใหญ่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) อำเภอวังวิเศษ (จังหวัดตรัง) และอำเภอคลองท่อม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองท่อม

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอลำทับแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำทับ (Lam Thap)            10 หมู่บ้าน

ดินอุดม (Din Udom)   7 หมู่บ้าน

ทุ่งไทรทอง (Thung Sai Thong) 5 หมู่บ้าน

ดินแดง (Din Daeng)   6 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอลำทับประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลลำทับ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำทับและตำบลทุ่งไทรทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำทับ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำทับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินอุดมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำทับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินแดงทั้งตำบล