• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเหนือคลอง

 อำเภอเหนือคลอง

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเหนือคลองมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองท่อม

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเหนือคลองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน ได้แก่

เหนือคลอง (Nuea Khlong) 7 หมู่บ้าน

เกาะศรีบอยา (Ko Si Boya)       7 หมู่บ้าน

คลองขนาน (Khlong Khanan) 9 หมู่บ้าน

คลองเขม้า (Khlong Khamao) 4 หมู่บ้าน

โคกยาง (Khok Yang)       7 หมู่บ้าน

ตลิ่งชัน (Taling Chan) 6 หมู่บ้าน

ปกาสัย (Pakasai)       9 หมู่บ้าน

ห้วยยูง (Huai Yung)       8 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเหนือคลองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลเหนือคลอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเหนือคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหนือคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขนานทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเขม้าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกยางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปกาสัยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยูงทั้งตำบล