• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะผิวดิน

     พื้นที่ตำบลอ่าวนาง  สามารถจำแนกลักษณะและคุณสมบัติออกเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว มีการระบายน้ำดี  เหมาะแก่การเพราะปลูก ดินที่มีน้ำทะเลท่วมถึงตลอดเวลามีเนื้อดินเป็นเลน การระบายน้ำเลวถึงเลวมาก มีปัญหาเรื่องความเค็มและดินทรายจัด  เนื้อดินเป็นทรายจัดการระบายน้ำค่อยข้างดี