• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุเกิน 100 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณจากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุเกิน 100 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณจากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 6 ธันวาคม 2560 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเดินทาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุ และให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเหนือคลองและอำเภอเขาพนม พร้อมทั้งมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสำหรับผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปจังหวัดกระบี่ประจำปี 2560 จากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเงินสด จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยในวันนี้ลงพื้นที่ใน อำเภอเหนือคลอง มีจำนวน 3 รายได้แก่ นางวิน แก้วเสน อายุ 101 ปี นางคล้าย ศิริมานูญ อายุ 100 ปี นางแสะหน้า เด็นมาเส อายุ 100 ปี และในพื้นที่อำเภอเขาพนม จำนวน 1 รายนาง ฉิ้ม พงษ์หวาน อายุ 100 ปี และมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่ลงไปเยี่ยมเยียนในวันนี้ต่างมีสุขภาพที่แข็งแรงอารมณ์ดี มีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่