• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอดปีและตลอดไป

วันที่  27 ธ.ค 60 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกระบี่ โดยมี นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ...ังหวัดกระบี่ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์อุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ และประธานมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นการเปิดศูนย์ fix it Center อาชีวะอาสาตรวจซ่อมฟรี นำโดยนายศิวกร เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่และนักศึกษาทั้งชายและหญิง ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เดินชมบูธต่างๆของนักศึกษาอาชีวะ ในการจัดตั้งบูธการให้ข้อมูลและบริการตรวจซ่อมฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน และเยี่ยมชมศูนย์ GPS กระบี่ ในการให้บริการตรวจสอบการใช้ข้อมูลผ่านระบบ gps โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนเพชรเกษม สาย 4 ทางแยกวัดถ้ำเสือ ผ่านแยกตลาดเก่าและสิ้นสุด ณ ลานประติมากรรมปูดำ นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงปกติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2561 ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีมาตรการและแผนบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งทางบก ทางทะเล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนทางถนนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงประกาศให้ปีพ.ศ 2554 -2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคนภายในปี 2563

ที่มาภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่