• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กรมท่าอากาศยานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมเปิดตัวเครื่องตรวจอาวุธแบบ EDS เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานกระบี่จังหวัดกระบี่

กรมท่าอากาศยานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมเปิดตัวเครื่องตรวจอาวุธแบบ EDS เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานกระบี่จังหวัดกระบี่

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้แถลงข่าวร่วมกับ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พันตำรวจเอก ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ถึงโครงการรณรงค์มาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กรมท่าอากาศยานพร้อมเปิดตัวของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกชน ภายในจังหวัดและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยในปีนี้กรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามมาตรการ 7-7-7 ของกระทรวงคมนาคมที่ตั้งเป้าลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิต จากระบบขนส่งสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกำหนดมาตรการเข้มข้น แบ่งเป็น 7 วันก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 ธันวาคม 2560 7 วันระหว่างเทศกาลวันที่ 28 ธันวาคม-3 มกราคม 2561 และ 7 วันหลังเทศกาลวันที่ 4-10 มกราคม 2561 โดยทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในสโลแกน”ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด”ภายใต้นโยบาย One Transport ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับกรมท่าอากาศยานนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้สั่งการและกำชับให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานทุกแห่งเตรียมความพร้อม ตามแผนอำนวยความสะดวกและมาตรการมาตรฐานรักษาความสมถะฐานการรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาล โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลผู้โดยสารอย่างทั่วถึงตามนโยบายของกรมท่าอากาศยาน”ยิ้มแย้มยินดีสุขีที่บ้านเรา”ที่พร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัยได้มอบของขวัญให้แก่ประชาชน เป็นเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ที่ท่าอากาศยาน 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานอุดรธานี และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 1 แห่ง คือท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO

ในส่วนของท่าอากาศยานกระบี่ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารตามแผนอำนวยความสะดวกและมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้วยการจัดเวรอำนวยการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลให้คำแนะนำผู้โดยสาร เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เช่น เก้าอี้ พักรับรองต้องเพียงพอกับปริมาณของผู้โดยสาร และความสะอาดในพื้นที่ของท่าอากาศยาน นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ให้บริการรถสาธารณะรถรับส่ง ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานให้บริการผู้โดยสารอย่างเพียงพอทุกเที่ยวบิน กระชับเรื่องอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่