• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช 2561

จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช 2561  พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ภายใต้บรรยากาศที่เรียบง่ายสงบสุขร่มเย็นและเป็นกุศลอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรพร้อมกันทั่วประเทศ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยมิติศาสนา อันเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งนำความสุขที่แท้จริงมาสู่คนไทยโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติทางศาสนาสืบสานวิถีไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้มี สวดมนต์ฟังเทศน์ ฟังธรรม และลั่นฆ้องชัย ต้อนรับปีใหม่โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่