• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่า ฯ กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ล้างจานไร้สารเคมี ของชุมชนอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

          เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการจัดการขยะของพื้นที่ตำบลอ่าวนาง        

          ในที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นเรื่องการจัดการขยะของหมู่บ้านที่ได้เป็นปัญหาในปัจจุบันโดยที่ไม่มีการแก้ไขเรื่องของการจัดแยกประเภทขยะและไม่มีจุดรวมทิ้งของขยะ แต่ทางราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดวางจุดของการนำขยะที่ใส่ถุงดำผูกปากและปิดให้มิดชิด โดยให้นำมาวางตามเส้นทางที่รถขยะวิ่งผ่าน ในอนาคตมีการเปลี่ยนถุงดำ เป็นถุงกึ่งใสอีกด้วย ส่วนเรื่องถุงพลาสติกทางตำบลอ่าวนางได้มีการนำถุงพลาสติกมาทำเป็นถนนและทำอิสบล็อกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดขยะมูลฝอย ประเภท พลาสติก ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนและสถานที่ศึกษาในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

         ซึ่งได้ดำเนินตามโครงการก่อสร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติกภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติกเป็นถนนต้นแบบมี 2 แห่งในประเทศไทย คือ จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางและจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ลงตรวจพื้นที่ไปร้านผลิตภัณฑ์ล้างจานไร้สารเคมี เป็นชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่ได้นำเปลือกผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

 

ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่