• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าฯ กระบี่ ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว

     วันนี้ (26 มกราคม 2561)  เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว งบบริหารแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วม

     โดยโครงการฯ มีเป้าหมายการดำเนินการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับบุคลากรของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรในการให้บริการนักท่องเที่ยว ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ในด้านการท่องเที่ยว ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือจะได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้ทันตามสถานการณ์และตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล มีหน่วยส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยส่วนราชการ 21 แห่ง เอกชน 13 แห่ง และมูลนิธิประชาสันติสุขจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 115 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 105 คน ทั้งนี้ยังได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 คน

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จึงขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้นำทักษะการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและการให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพรักการบริการที่ดี และได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับการสนับสนุนโครงการให้ดำเนินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่