• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กระบี่จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้มงวดแหล่งท่องเที่ยว

26 ม.ค.2561 เวลา 13.30-17.50 น ว่า ที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผวจ.กระบี่ นำชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบนำ้เสียซึ่งบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่กว่า20 นายลงตรวจสอบระบบบำบัดนำ้เสียโรงแรม ระดับ 5 ดาว จำนวน 5 แห่งและร้านอาหารจำนวน 1 แห่งบริเวณหาดทับแขก ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้.  1.ระบบบำบัดนำ้เสีย จำนวน 3 โรงมีระบบ บำบัดนำ้เสียรวม 2 โรงเป็นระบบบำบัดนำ้เสียย่อย ปรากฏว่ามี 3 โรงที่ปล่อยนำ้เสียลงสู่ทะเล จากน้ำล้นที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล ทั้งนำ้จากระบบซักล้าง จากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ บ่อซึม ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน-2 เดือนตามความหนักเบาของแต่ละโรง 2.บ่อดักไขมัน โรงแรมทั้ง 4 แห่ง และร้านอาหาร 1 แห่ง มีระดับไขมัน หนาเกิน 5 นิ้ว บางแห่ง หนาเกือบ 1 เมตรและไม่ผ่านระบบบำบัด และให้นำฝนชะล้างลงสู่ทะเล ได้สั่งการให้ตัก/ดูดไขมัน ทุก3-5 วัน แล้วแต่ปริมาณการก่อไขมันของแต่ละแห่ง และให้ปิดท่อปล่อยไขมันที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลทุกท่อโดยทันที แลไม่เกิน 1 เดือน แล้วแต่จำนวนและขนาดของท่อ 3.ได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ปล่อยลงสู่ทะเลจากสถานประกอบการทุกแห่งส่งไปตรวจสอบยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 15 รวมทั้งให้รื้อท่อที่รุกล้ำ ชายหาดสาธารณะ และให้จัดทำระบบการกรองนำ้กอ่นปล่อยลงทะเลทุกจุด 4.จัดระเบียบเตียงของโรงแรมที่วางบนหาดสาธารณะให้มีระเบียบในแนวเดียวกันและเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้หาดสาธารณะได้อย่างสะดวกเท่าเทียมกัน อุทยานแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ 5. มอบหมายอุทยานแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับอบต.หนองทะเล อำเภอเมือง ที่ดินจังหวัดและทสจ.ตรวจสอบการก่อสร้างของร้านอาหาร 1 แห่งว่ารุกล้ำชายหาดสาธารณะหรือไม่ ภายใน 1 เดือน อนึ่ง การตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงแรม และสถานประกอบการร้านอาหารจะดำเนินการต่อเนื่อง ให้ครบทุกแห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่มีการปล่อยลงสู่ ทะเลให้น้อยที่สุด และหากโรงแรมหรือสถานประกอบการใดที่ตรวจสอบแล้ว ดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งภายในกำหนด จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่