• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตามขั้นตอนกฎหมาย เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความเห็นอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่