• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน มกราคม 2561 เพื่อติดตามภารกิจในรอบเดือนที่ผ่านมา

วันนี้ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบเดือนมกราคม พร้อมทั้งการเสนอแนวทางแก้ไขและปฏิบัติแก่โครงการต่าง ๆ และภารกิจที่เกิดขึ้นทั้งด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการแหล่งน้ำเสีย และการบริหารพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายเอกลักษณ์กระบี่ประจำปี 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวน 2 รางวัล มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่เด็กประพฤติดีมีค่านิยมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จำนวน 5 รางวัลและมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่อำเภอที่ได้รับรางวัลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จำนวน 4 อำเภอ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่