• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกระบี่ แข่งขันฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกระบี่ แข่งขันฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

       ที่สนามสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกระบี่ โดยมีนายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา นายอำพล บุญเมือง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันอำเภอคลองท่อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และประชาชนชาวตำบลคลองพนพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

      ซึ่งการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้ประชาชน เยาวชนมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติ และเพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกลยาเสพติด

      นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมรมแต่ละอำเภอ ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ในการทำกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ในครั้งนี้อีกด้วย

       ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้ อำเภอคลองท่อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขัน โดยทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากอำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง อำเภอเขาพนม อำเภอปลายพระยา อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเมืองกระบี่ โดยจะเริ่มการแข่งขันทั้งสิ้นเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่