• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

จังหวัดกระบี่ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและ ภารกิจสำคัญของรัฐบาลทุกอังคารของสัปดาห์

       วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30  น. ณ  ห้องประชุมพนมเบญจา  (ชั้น  5 )  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยมี นายสมควร  ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   และว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30  หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

         สำหรับประเด็นการติดตามความคืบหน้าในสัปดาห์นี้   คือ  การติดตามความคืบหน้าการรดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการใช้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 4  ประเด็น เชื่อมโยงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  1. ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่(ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่)  ผู้แทนท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่  รายงานผลความคืบหน้าการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน อยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาจะจัดซื้อจัดจ้าง  มีการจัดระเบียบรถเข้าออก และการต้อนรับแขกคนสำคัญของจังหวัด   ข้อเสนอ :  นายวัฒน  เริงสมุทร นายกสมคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   จัดระเบียบบริเวณสนามบินทั้งระบบ  อาทิตย์หน้า   เบื้องต้นมีการนัดประชุมสรุปวันอังคาร  ดังนี้  เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยร่วมพูดคุย ณ. ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  เรื่องการจัดระเบียบทั้งระบบ ตำรวจ ขนส่ง ประกาศขนส่งต้องติดป้ายราคา 2.ท่าเทียบเรือโดยสารจังหวัดกระบี่ (หัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่) 3.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ (ขนส่งจังหวัดกระบี่)  4.การพัฒนาภูมิทัศน์ ป้ายบอกทางและทำความสะอาดเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่)

        เพื่อที่จะรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขของปัญหา พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และให้บรรลุผลได้อย่างสำเร็จ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่