• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาอาสาสมัครสู่แนวทางไทยยั่งยืน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาอาสาสมัครสู่แนวทางไทยยั่งยืน ณ.ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งการประชุมเครือข่ายภาคีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับกลุ่มจังหวัดประกอบด้วยกระบี่และภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม รับทราบนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ และนำความรู้ที่ได้ไปขยายเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมประมาณ 85 คน

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่