• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯ กระบี่ มอบเงินค่าใช้จ่ายพิสูจน์สารพันธุกรรมโครงการเพิ่มรายชื่อให้คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อำเภอเขาพนม

        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบเงินค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ตรวจสารพันธุกรรมตรวจดีเอ็นเอ และค่าพาหนะในการเดินทางไปตรวจ จำนวน 218,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 19 ปีขึ้นไป 16 คน พ่อแม่และญาติคู่ตรวจ 21 คน รวม 47 คน โดยไปตรวจที่หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในโครงการเพิ่มชื่อให้แก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

      ด้วยอำเภอเขาพนมและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวัดกระบี่ จัดทำโครงเพิ่มรายชื่อให้แก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยในพื้นที่อำเภอเขาพนม ที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ให้สามารถแจ้งเกิดหรือเพิ่มรายชื่อในทะเบียนบ้านได้อย่างครบถ้วย และได้รับความคุ้มครองดูแลด้านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงายภาครัฐและเอกชนได้ครบถ้วนและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 42 คน ซึ่งที่ผ่านมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งงเกิดหรือเพิ่มชื่อ แยกเป็นกลุ่มเด็กระหว่าง 0–18 ปี ระหว่างเด็ก 16 คน กับพ่อแม่และญาติ 14 คน รวม 30 คน เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ตรวจสารพันธุกรรมตรวจดีเอ็นเอ และค่าพาหนะในการเดินทางไปตรวจ ที่หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วทั้ง 16 คน

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่