• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯกระบี่ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการนักท่องเที่ยวที่สนามบินกระบี่

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มีนโยบายการอำนวยความสะดวกให้ชาวกระบี่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าสู่ประตูเมืองกระบี่ ในการให้บริการหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่จอดรถ ห้องสุขา ทางเดิน สถานที่นั่ง การรอรับและส่ง ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ อำเภอเหนือคลอง ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน อำเภอเกาะลันตา ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา และท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด อำเภอเมืองกระบี่ ให้เพียงพอเกิดความประทับใจเป็นที่น่าพอใจแก่นักท่องเที่ยว

       โดยวันนี้พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ ออกติดตามตรวจสอบดูพื้นที่ร่วมกันแก้ปัญหา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับการบริการที่เป็นเลิศเมื่อเข้าสู่ประตู เมืองกระบี่ ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมเป็นมาตรการของจังหวัด โดยรับนโยบายมาจากนายกรัฐมนตรี เรื่องการมาดูประตูสู่เส้นทางเข้าจังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการนี้มีสนามบิน ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบแพขนานยนต์ และท่ารถโดยสารประจำทาง การมาดูสนามบินเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคว่าเป็นอย่างไร และบูรณาการร่วมกันส่วนราชการต่างๆปรับปรุงให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ในมิติความปลอดภัย ความสะอาด การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จากการตรวจสอบมีหลายๆอย่างที่สามารถบูรณาการ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ วันนี้มาตรวจสอบและช่วยสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง ต้องขอบคุณทางกรมท่าอากาศยานที่อำนวยความสะดวกและมาช่วยดำเนินการตามนโยบายจังหวัดกระบี่ สิ่งที่ต้องปรับปรุงในท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ให้เป็นเลิศด้านการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ เรื่องระบบการขนส่งหลังจากที่ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในประเทศ เขาอาจสับสน ต้องมาดูจัดให้เป็นระบบอีกครั้ง นับตั้งแต่เขาเข้ามาในประเทศไทย การประทับตราตรวจคนเข้าเมือง การรับประเป๋า ความสะอาดของห้องน้ำ กระทั้งเขาเดินออกมาข้างนอก ถ้าเขาต้องการที่จะขึ้นรถบัสจะไปทางไหน ถ้าต้องการที่ขึ้นรถแท็กซี่หรือรถของพี่น้องประชาชนมารอรับ จะจัดโซนต่างๆให้ และมีการบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่