• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามภารกิจในรอบเดือนที่ผ่านมา

 

      วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.กิตติ อิ่มศิริ รองผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งเร่งรัดปัญหาด้านยาเสพติด การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว การพิสูจน์สัญชาติ ภารกิจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา และการพัฒนาประตูสู่จังหวัดกระบี่        

       นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายเอกลักษณ์กระบี่ประจำปี 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 2 รางวัล มอบรางวัลเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำประมง และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ทำงานดี มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ได้แนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานย้ายเข้า จำนวน 3 ราย

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่