• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานชายหาดปลอดบุหรี่

       ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานชายหาดปลอดบุหรี่ โดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวรายงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ภายใต้มาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ และอภิปรายพิเศษการดำเนินงานชายหาดปลอดบุหรี่ กลไกสำคัญของการคุ้มครองสุขภาพประชาชนและการป้องกันภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและบรรยาย พ.ร.บ.ควมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กับบริบทพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่

     สำหรับการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ใน 16 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบองค์รวมและครอบคลุมทุกมิติพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

   หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร.02-580-9264 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่