• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ฟาร์มเคียงตะวันและจรินทร์ฟาร์มคว้าถ้วยยอดเยี่ยมแกรนแชมป์เปี้ยนเพศผู้และเมียประกวดแพะกระบี่

         ในงานเกษตรแฟร์และโอท๊อปจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7 ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมมอบถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมแกรนแชมป์เปี้ยน การประกวดแพะยอดเยี่ยมจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561 เพศผู้ได้แก่แพะพันธ์แองโกลนูเบี้ยน ของนายเคียง ใยทอง ฟาร์มแพะเคียงตะวัน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และเพศเมียได้แก่แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ ของนายจรินทร์ พรหมณ์แก้ว จรินทร์ฟาร์มแพะพื้นเมืองภาคใต้ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งมอบรางวัลประเภทอื่นๆอีกด้วย       

      ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัด จัดประกวดแพะยอดเยี่ยมจังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ส่งแพะเข้าประกวด 170 ตัว 26 ประเภท เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและเกษตรกรโดยทั่วไป หันมาสนใจการเลี้ยงแพะเพื่อการบริโภคและเลี้ยงไว้เพื่อการค้าให้มากยิ่งขึ้น รองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นำไปพัฒนาสายพันธุ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สนองความต้องการของการบริโภคเนื้อแพะและตลาดได้อย่างเพียงพอ และสนองนโยบายแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่เมืองแพะ          

       การประกวดครั้งนี้แยกเป็นประเภทแพะสายพันธุ์บอร์ยังไม่ผลัดฟันแท้เพศผู้และเพศเมีย แพะสายพันธุ์บอร์ฟันแม้ 1–2 เพศผู้และเพศเมีย แพะสายพันธุ์บอร์ฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไปเพศผู้และเพศเมีย แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบี้ยนยังไม่ผลัดฟันแท้เพศผู้และเพศเมีย แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบี้ยนฟันแท้ 1–2 เพศผู้และเพศเมีย แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบี้ยนฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไปเพศผู้และเพศเมีย แพะลูกผสมแพะเนื้อฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่เพศผู้และเพศเมีย แพะลูกผสมแพะเนื้อฟันแท้ 2-3 คู่เพศผู้และเพศเมีย แพะลูกผสมแพะนม ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่เพศผู้และเพศเมีย แพะลูกผสมแพะนม ฟันแท้ 2–3 คู่เพศผู้และเพศเมีย แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่เพศผู้และเพศเมีย แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ฟันแท้ 2–3 คู่เพศผู้และเพศเมีย และแพะแกรนด์แชมเปี้ยนเพศผู้และเพศเมีย

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่