• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ปภ.กระบี่จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเน้นด้านอัคคีภัย

 

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นด้านอัคคีภัย โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิด โครงการพร้อมด้วยการกล่าวรายงานของนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่

     สำหรับในรุ่นนี้จังหวัดกระบี่ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการจำนวน 3 หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้แก่หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแห้ง  และหมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน มีระยะเวลาดำเนินการ 2 วันตั้งแต่วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกอบรมจำลองเหตุการณ์จริงให้แก่ผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการดังกล่าวนั้นเพื่อชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันท่วงที เนื่องจากปัจจุบันสาธารณภัยนั้นได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและประชาชนเป็นจำนวนมาก 

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่