• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่า ฯ กระบี่ เปิดงานมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2561

        วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 09.30 น. ณ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงานมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

       ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 1 มีนาคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมการเข้าค่ายบำเพ็ญตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนโพเรียง 40 คน การประกวดนิทรรศการ ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกวดวาดภาพ ประกวดเขียนเรียงความ ประกวดการพูด ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรรเสริญพระรัตนตรัย การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า มาฆบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฎิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมให้ คิดดี ทำดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่