• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

     วันนี้ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะฯ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีนายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

     สำหรับภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ การนวดไทย การทำเครื่องดื่มสมุนไพร การทำผ้ามัดย้อมการทำผ้าบาติก การทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ การทำหมวกแฟนซี และให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถแก่ผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และมอบหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี 2561 จำนวน 35 คน

       นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญการประกอบอาชีพทุกสาขา จึงชี้ให้ทุกฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาช่างฝีมือให้ได้มาตรฐาน ดังกระแสพระราชดำรัสที่ว่า "ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะเราต้องอาศัยและใช้บริการต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่าง ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ"

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาพันธ์จังหวัดกระบี่