• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
อธิบดีกรมเจ้าท่าลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 แห่ง

     วันนี้ (2 มีนาคม 2561) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 แห่ง ที่ท่าเทียบเรือบ้านหัวหิน-บ้านคลองหมาก อ.เกาะลันตา และท่าเทียบเรือบ้านท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือและศึกษาในการพัฒนายกระดับคุณภาพท่าเทียบเรือให้มีความเหมาะสม และสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกียวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่ จากนั้นได้ออกเดินทางไปยังท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน-บ้านคลองหมาก พร้อมทั้งรับฟังการกล่าวบรรยายสรุป เกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบแพขนานยนต์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทส่งเสริมทรานเซอร์วิสเป็นผู้ให้ข้อมูล จากนั้นนายจิรุตม์ วิศาลจิตรลงพื้นที่ เยี่ยมชมแพขนานยนต์ ที่กำลังให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปยังเกาะลันตาซึ่งจะต้องใช้ท่าเทียบแพนี้

     ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือเนื่องจากท่าเทียบเรือดังกล่าวนั้น มีผลกระทบโดยตรงในการให้บริการประชาชน เนื่องจากสภาพน้ำขึ้น-น้ำลง ทำให้เกิดระนาบสูงต่ำต่างระดับมากยากต่อการขึ้นลงของยานพาหนะและนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาพัฒนาเเละดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่