• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่ 37

     2 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับประธานการจัดงานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และผู้เข้าร่วมทุกคนโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่ 37 และกล่าวรายานโดย ฮัจย์ยีม่าหนาบ ซื่อตรง ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาว์ลิดกลาง ท่ามกลางพี่น้องประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  งานเมาว์ลิดหรืองานสดุดีวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเป็นงานซึ่งแสดงออกถึงการรวมพลังของพี่น้องมุสลิมเพื่อถวายความรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)องค์ศาสดาแห่งมวลมนุษยชาติตลอดจนการเผยแพร่และประกาศพระเกียรติคุณแห่งพระองค์ผู้เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงามทุกคนจะได้แสดงออกถึงความรักความศรัทธาในวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมด้วยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและผูกจิตสำนึกร่วมกันที่จะนำแบบฉบับในชีวิตประจำวันของท่านนบีมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

     โดยงานในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561 บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมด้านศาสนา การบรรยายธรรม การบรรยายพิเศษจากบุคคลที่มีชื่อเสียงการประกวดกอรีภูมิภาค กิจกรรมของเยาวชนโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ทั้งแสดงผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิม อาหารฮาลาล ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมรวมทั้ง การออกร้านจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่