• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

       วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอก กิตติ อิ่มศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย และกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชน ทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย เสน่ห์วัฒนธรรมชุมชนตามวิถีมุสลิม           ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้มีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการให้ทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมติดตามผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  และประเมินผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่