• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ บรรยายสรุปผลการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

         วันนี้ (12 มี.ค. 61) ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังบรรยายสรุป พร้อมด้วย หัวหน้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนความคิดเห็นในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ในเรื่องการจัดการขยะ ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เกาะพีพี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก นอกจากนั้นจำนวนประชากรที่เข้ามาทำงานก็เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจำนวนโรงแรมสถานที่พัก ร้านอาหาร รีสอร์ท รวมทั้งสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านค้า ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป รวมทั้งประเด็นความพร้อมการสร้างสะพานเกาะลันตาจากท่าเทียบเรือหัวหินไปยังเกาะลันตาน้อย      

      นอกจากนี้ ยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและประมวลผลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นๆเสนอคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่