• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

         วันนี้ (13 มีนาคม 2561)  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล พร้อมด้วย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอกกิตติ อิ่มศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุม           สำหรับวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดกระบี่  โดยสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ และการติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดแรงงานต่างด้าวเข้าดำเนินการในศูนย์พิสูจน์สัญชาติและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service :oss) ที่ได้มีแรงงานต่างด้าวเข้าทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ตอนนี้ จำนวน 2,434 คน และคงเหลืออยู่ที่ 4,300 คน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่10 มีนาคม 2561) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่                                                             ทั้งนี้ยังเป็นการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขมาตรการต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่