• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างความรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมมาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ครั้งที่ 13

        วันนี้ (13 มีนาคม 61) ณ ห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 พันตำรวจโท หม่อมหลวง   กิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการอบรม กิจกรรมสร้างความรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมมาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ครั้งที่ 13 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ กศน. ประชาชนกว่า 100 คน โดยมี นายธีรศักดิ์ แซ่ตั๋น ทำการแทนรักษาการโทรศัพท์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน         

        โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมมาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ  เป็นโครงการขยายการให้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ผ่านโครงข่าย เคเบิลใยแก้ว ไปสู่หมู่บ้านที่มีการให้บริการโทรคมมาคม พื้นฐานยังไม่ทั่วถึง ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 สร้างอนาคต มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป้าหมายของการติดตั้งของจังหวัดกระบี่ ในโครงการเน็ตประชารัฐประจำปี 2560 มีทั้งหมด 110 หมู่บ้านทั่วทุกอำเภอและเปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560         

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงเน้นย้ำให้ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งช่วยกันบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเพื่อในการค้นหาข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีเสถียรภาพ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่