• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

         วันนี้ (13 มีนาคม 61) ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ (กรอ.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม        โดยในที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินการประตูเมืองสู่จังหวัดกระบี่ ในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ มีการจัดระเบียบการจอดรถโดยมีการตรวจตรารถผ่านเข้าออกบริเวณท่าอากาศยาน ติดตั้งเครื่องสแกนและกล้องวงจรปิด cctv พร้อมปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยบำรุงรักษาดูแลและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลารวมทั้งจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ในด้านความปลอดภัยของท่าเทียบเรือจะต้องมีการทำประกันไว้ให้กับนักท่องเที่ยวโดยให้รวมค่าใช้จ่ายไว้กับค่าตั๋วโดยสารเรือและต้องทำการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน 15 ท่า โดยเริ่มปรับปรุงท่าเทียบเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นที่แรก ในด้านระบบการขนส่งทางบกผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองกระบี่และจัดทำป้ายบอกทาง สำหรับป้ายที่หมดอายุแล้วให้ดำเนินการปลดป้ายลงเพื่อเป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนและสองข้างทางให้มีความสะอาดสวยงาม

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่