• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชน

           วันนี้ (14 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปากหยา หมู่ที่ 3 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรม ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชนในท้องที่ โดยมีนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอปลายพระยา กล่าวต้อนรับ นายสมโภชน์ ทองชู จ่าจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกว่า 100 คน

         โดยมีกิจกรรมให้บริการของหน่วยงาน การจัดนิทรรศการการถ่ายทอดความรู้ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบรถเข็นแก่คนพิการ จำนวน 1 คัน และฐานการเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อการเสริมสร้างสมาธิและจินตนาการ กิจกรรมจดทะเบียนคนพิการ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าธงฟ้าประชารัฐ ลดค่าครองชีพประชาชน หน่วยบริการผ่าตัดทำหมันแมว บริการตัดผมฟรี รถบริการส่งเสริมการอ่านแบ่งปันรอยยิ้ม บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมรถจักรยานยนต์

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่