• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

        วันนี้ (20 มีนาคม 2561)  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม        

     โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการไทยนิยมยั่งยืน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โครงการจิตอาสา และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ทุกท้องถิ่นในทุกจังหวัดเพื่อความควบคุมในการค้นหาโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทุกท้องที่ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า           

     ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จัดอยู่ในเกณฑ์พื้นที่สีเหลือง หรือโซน B คือ เป็นพื้นที่ที่พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์ แต่ไม่พบผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และปัจจุบันยังไม่มียาใดที่รักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นมีอัตราการเสียชีวิต 100% แต่อย่างไรก็ดีโรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน แนะนำประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ เฝ้าดูสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ หากมีข้อบ่งชี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากพบสุนัขที่มีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้ง หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นทันที

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่