• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
ผู้ว่ากระบี่นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวถนนสายหลักและชุมชน บริเวณสุสานหอย 75 ล้านปี

       วันนี้ (27 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ทำความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวสุสานหอย75 ล้านปี ถนนสายหลักเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว จากบ้านอ่าวน้ำเมาถึงบ้านแหลมโพธิ์ และในชุมชนทั้งสองหมู่บ้านโดยมีจิตอาสา ประชาชน ข้าราชการ ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่บ้านอ่าวน้ำเมาและบ้านแหลมโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน 

       โดยการเก็บขยะมูลฝอย ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ใบไม้และกิ่งไม้ ให้พื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าท่องเที่ยวให้สมกับคำว่า กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของจิตอาสา ประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวสุสานหอย 75 ล้านปี ที่มีความสวยงามของตำบลไสไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อให้บุคคลโดยทั่วไปได้นำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้แก่สังคมและส่วนรวม โอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มมื้อเที่ยงให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

       ทั้งนี้ พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันตำบลไสไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายเป็นที่น่าสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังขาดการดูแลที่เหมาะสมได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะที่เกิดจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทำให้ความสะอาดลดน้อยลงไปไม่เป็นที่ประทับใจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ กิจกรรมวันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของจิตอาสาประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่