• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ จัดพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

        ที่ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำคณะข้าราชการ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

     จากนั้นได้ประกอบพิธีวันข้าราชการพลเรือน โดยอัญเชิญคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสารของนายกรัฐมนตรีปีนี้ ได้ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคน ธํารงรักษาคุณงามความดีตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณไว้ตลอดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนข้าราชการคนอื่นๆรวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถครองตนครองคนครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไปเนื่องจากข้าราชการถือเป็นกลไกสำคัญในฐานะผู้บริหารงานของแผ่นดิน โดยการนำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผลดังนั้นทุกคนจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความทุ่มเท เสียสละ มีธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่