• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

         ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล พร้อมด้วยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอก กิตติ อิ่มศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. (ท) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

         การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่าเทียบเรือ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน โดยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกานต์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการแผนงานอย่างเป็นระบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์

         ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเน้นย้ำการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น และคอยอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ลดการใช้ความเร็ว งดเว้นการดื่ม ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่