• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
คณะทำงานพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้าสู่ระบบคุณภาพและผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบหีบน้ำมันแยก (โรงA) หารือแนวทางการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่

            (26เมษายน 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้าสู่ระบบคุณภาพ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้าสู่ระบบคุณภาพของจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จังหวัดกระบี่ "เมืองปาล์ม" เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด และยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจรทั้งโรงงานสกัด-กลั่นน้ำมันปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศทั้งด้านอาหาร และพลังงาน โดยสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่ลดต่ำลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากและมีการกำหนดราคารับซื้อปาล์มดิบที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด มีผลทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลปาล์มได้ในราคาไม่เป็นธรรม เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันปาล์มดิบให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะตลาด และราคาตลาดโลก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะ เรื่องให้เกษตรกรผู้ผลิต ผลิตปาล์มให้มีคุณภาพ โดยให้ความรู้เรื่อง การรณรงค์ ให้เกษตรกร รู้จักการตัดปาล์มที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามยังมีปาล์ม ส่วนหนึ่งที่ไม่มีคุณภาพเข้าสู่โรงงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการที่จะเข้าไปดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นการจัดงานฟิวเดย์ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มแนะนำประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตัดปาล์มที่มีคุณภาพเท่านั้น

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่