• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2561

             (30 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.กิตติ อิ่มศิริ รองผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบเดือนเมษายนโดยก่อนวาระการประชุมประธานจุดธูปเทียนพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นขนส่งจังหวัดกระบี่ ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน (วันพฤหัสบดี ที่ 1เมษายน 2536) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายเอกลักษณ์กระบี่ประจำปี 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 จำนวน 3 รางวัล และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายเข้ามา จำนวน 5 คน

           ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลลูกบ้าน เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดูแล cctv ให้คงอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและใช้งานได้ และขอความร่วมมือสถานที่ประกอบการให้เสียค่า vat ในจังหวัดกระบี่ 

            พร้อมทั้งเชิญชวนให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการ โรงพยาบาลกระบี่จัดงานครบรอบ 65 ปี เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย จึงกำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลกระบี่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท กระบี่

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่