• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

          (1 พฤษภาคม 2561) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและพบปะ พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบี่ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการที่รัฐบาลให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยจะช่วยเหลือในด้านความรู้และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดต่าง ๆ โดยมีผู้ประกอบการจาก 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่เข้าร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ OTOP เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

          สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาจัดแสดงเป็นสินค้า OTOP จังหวัดกระบี่ มีประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ์ และเป็นผลิตภัณฑ์เด่นผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวในการมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ว่า การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญ นำมาปรับปรุงให้สินค้าแข่งขันในตลาดได้ อีกทั้งการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทั้งออนไลน์ สื่อต่าง ๆ เพื่อรองรับและช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งสินค้า และสิ่งที่สำคัญคือการผลิตสินค้าให้ตรงตามที่ตลาดต้องการหรือ ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่