• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

             วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย "Thailand Biennale , Krabi 2018" พร้อมด้วย คุณวิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีเป้าหมายที่จะจัดงานในทุก ๆ 2 ปี ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ วัตถุประสงค์คือ เป็นการเปิดเวทีใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพศิลปินไทย          

            จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดเทศกาล ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภายใต้ชื่องาน "Thailand Biennale , Krabi 2018" โดยมีศิลปินเข้าร่วมแสดงงาน จำนวน 70 คน เป็นศิลปินที่มาจากทั่วโลก อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา ร่วมกันแสดงผลงานศิลปะ ซึ่งผลงานศิลปะจะจัดแสดงอยู่กลางแจ้ง ตามพื้นที่ธรรมชาติหลายแห่งของจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบของผลงานศิลปะจัดวางเฉพาะที่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน              

          การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยว เป็นเป้าหมายของโครงการแสดงศิลปะ ร่วมสมัยนานาชาติ เนื่องจากเป็นการนำต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมมาสร้างรายได้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายการใช้มิติ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นไปตาม ทิศทางของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่