• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่จัดงานครบรอบ 146 ปี การก่อตั้งกระบี่เมืองศิลปะ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ลานประติมากรรมปูดำและลานประติมากรรมไม้มะหาดหน้าเมืองกระบี่ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดการจัดงาน 146 ปีกระบี่เมืองศิลปะ โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วม โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งจังหวัดกระบี่เป็นปีที่ 146 ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการเมืองศิลปะและคัดเลือกจังหวัดกระบี่ เชียงราย นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่โดดเด่น ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดประเทศ ซึ่งจังหวัดกระบี่มีหลักเกณฑ์เมืองศิลปะด้านพื้นที่ ผู้คน และพลวัตร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจึงร่วมเทศบาลเมืองกระบี่ หอการค้าจังหวัด เครือข่ายศิลปินกลุ่มอันดามัน จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต สตูล ตรัง และสถานศึกษา จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เป็นเวทีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ งานนวัตกรรมและโครงงานนักเรียน ให้กลุ่มศิลปินได้แสดงผลงาน ให้ชุมชนจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองกระบี่ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ภายในงานมีการแข่งขันเรือหัวโทงแจวย้อนยุค ศิลปินสัญจรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน บูธผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน นวัตกรรมและโครงงานนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จำหน่ายอาหารของสมาคมโรงแรม ขบวนกระบี่คาร์นิวอล สตรีทอาร์ต อาทิแฟนตาซีสมัยใหม่ ศิลปะการสื่อสาร ศิลปะการจัดวาง วาดภาพสามมิติบนถนน การแสดงบนเวทีด้านศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการศิลปะ ให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 6  ฐานการเรียนรู้ สาธิตผลงานศิลปะและจำหน่ายสินค้าด้านศิลปะ

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงาประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่