• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ลงนามข้อตกลงร่วมจัดระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 (8 พฤษภาคม 2561) ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และนายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมลงนามข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี และมีสักขีพยานเข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่องค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าบริหาร จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมากว่ามากกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ให้ได้ตามมาตรฐานโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อตกลงการให้บริการ รับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะพีพี เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนของเกาะพีพี และอีกทั้งยังเป็นการร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชน ในการร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะพีพีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก  นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวภายหลังการลงนาม MOA ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าจะจัดการได้แล้วเสร็จ ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสีย ขอความร่วมมือพี่น้องผู้ประกอบการ บนเกาะพีพีช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการจัดการน้ำเสียบนเกาะพีพีเพื่อปัญหาน้ำเสียให้หมดไป

 

ที่มาข้อมูลข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่