• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ พักฟื้นอ่าวมาหยาในช่วงฤดูมรสุม เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและเนินหาดทราย 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2561

28 พ.ค. 61ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ครั้งที่ 2/2561 ได้ข้อสรุปว่า เห็นควรปิดอ่าวมาหยาในช่วงฤดูมรสุมเพื่อพักฟื้นทรัพยากร และให้เปลี่ยนชื่อจากปิดอ่าวมาหยาเป็นการพักฟื้นอ่าวมาหยาในช่วงฤดูมรสุม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเนินทรายชายหาดในอ่าวมาหยา หน้าชายหาดภายในรั้วไม่ให้ถูกรบกวนและพัฒนาโครงสร้างสังคมพืชเป็นต้นไม้และไม้พุ่มขนาดใหญ่ ทำให้ชายหาดอ่าวมาหยามีความสวยงามและไม่เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง เผยแพร่ความรู้ถึงกระบวนการทดแทนสังคมพืชชายหาด และความสำคัญต่อการปกป้องชายฝั่งให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ อ่าวมาหยาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมาหยาเพิ่มสูงขึ้นมากทำให้เกิดความแออัดทัศนียภาพไม่สวยงามและความเสื่อมโทรมของชายหาด  ในที่ประชุมมีมติเห็นควรฟื้นฟูอ่าวมาหยาเป็นเวลา 4 เดือนเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2561 และระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมีมาตรการ ดังนี้ 1. ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นอ่าวมาหยาทั้งด้านหน้าชายหาดอ่าวมาหยาและด้านหลังโล๊ะซามะ 2. ให้อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กำหนดเส้นทางและกติกาการเข้าออกและประเภทของเรือภายในอ่าวมาหยาในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอ่าวมาหยาได้จากบนเรือโดยไม่อนุญาตให้นำเรือเข้าเทียบชายหาด 3. ประเมินผลทางวิชาการภายหลังมาตรการฟื้นฟูอ่าวมาหยา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชายหาด แนวปะการัง ความสมบูรณ์ของป่าชายหาด การเหยียบย่ำทรายบริเวณหาดและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในปีถัดไป

 

ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่