• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำ ปี 2561

วันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 07.00 น. ที่ลานพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี  อภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการจัดงานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาบูชา  ประจำปี  2561 นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน   นักเรียน   นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในสัปดาห์วันส่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีกิจกรรม ในภาคค่ำเชิญชวน เวลา 18.30 น เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน โดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม อาทิการสดับพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ   ลานอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงหรือวัดใกล้บ้าน  ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และยังเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยชาวพุทธทั่วโลกได้มีการทำพิธีพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญสากลของโลก

 

ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่