• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2561

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.กิตติ อิ่มศิริ รองผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ (ท) พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบเดือนพฤษภาคม  โดยก่อนวาระการประชุมประธานจุดธูปเทียนพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายเอกลักษณ์กระบี่ประจำปี 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 3 รางวัล มอบประกาศเกียรติคุณการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกระบี่ จำนวน 11 รางวัล พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี “ราชทัณฑ์ ประชัน ราชสีห์” พิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่ท่าอากาศยานกระบี่ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายเข้ามา จำนวน 2 คน  โดยรองผู้ว่าฯกระบี่ ได้เน้นย้ำและเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ช่วยกันประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับการเดินทางมาเก็บตัวของมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2018 ที่จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 20-27 มิถุนายน 2561 และนอกจากนี้ยังได้ติดตามโครงการ การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม