• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
กระบี่ มีองค์กร ชุมชน และอำเภอ เข้าร่วมคัดเลือกจัดระดับคุณธรรม 97 หน่วย มีผลการประเมินระดับ 3 กว่า 85 % เตรียมประกาศรายชื่อยกย่อง

วันที่ 13 มิ.ย.2561 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบื่ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 เพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรชุมชนและอำเภอคุณธรรมในส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับ 1 ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับ 2 ระดับคุณธรรม และ ระดับ 3 ระดับคุณธรรมต้นแบบ และองค์กร ชุมชน และอำเภอที่ได้คะแนนการประเมินน้อยกว่า3 คะแนน จัดไว้ในกลุ่ม “องค์กร ชุมชน อำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการ” มีองค์กร ชุมชน อำเภอ ส่งผลงานและเอกสารประกอบการพิจารณาจำนวน 97 หน่วย ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้เป็นหน่วยงาน คุณธรรมระดับ 3 จำนวน 84 หน่วยงาน ระดับ 2 จำนวน 3 หน่วยงาน และ เข้าร่วม 10 หน่วยงาน เตรียมประกาศยกย่องในที่ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด และ องค์กรที่ผ่านการพิจารณาจะต้องไปขับเคลื่อนกิจกรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และคณะอนุกรรมการจะมีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป