• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
จ.กระบี่ ผู้แทนจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น สนใจน้ำพุร้อนเค็มคุณภาพดีที่สุดในโลก ที่จังหวัดกระบี่ เตรียมเดินทางเข้ามาสำรวจและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน

วันที่ 13 มิ.ย.2561 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบื่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความเพื่อต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ในโอกาสที่จะนำคณะผู้แทนจังหวัดเฮียวโกะ สมาคมน้ำพุร้อน สมาคมร้านอาหาร สภาท้องถิ่น สมาคมสีเขียวแห่งน้ำพุร้อน อะริมะ เดินทางมาศึกษาดูงาน/ดูพื้นที่แหล่งน้ำพุร้อนของอำเภอคลองท่อม เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร และภาคธุรกิจ จังหวัดกระบี่ พร้อมกับสำรวจโอกาสความร่วมมือการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนคลองท่อม แลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.2561 โดยในการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเดินทางมาอย่างเป็นทางการ โดยประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ คณะจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ การประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ เช่น อำเภอคลองท่อม หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและน้ำพุร้อนจังหวัดกระบี่ สมาคมท่องเที่ยวน้ำพุร้อนอะริมะ ผู้แทนจังหวัดเฮียวโกะ เป็นต้น และได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของจังหวัดกระบี่ที่เกาะห้อง วัดถ้ำเสือ ศูนย์วัฒนธรรมอันดามัน ศึกษาดูงานสปาแพทย์แผนไทย อ.เหนือคลอง, สปาไทยออนเซน น้ำพุร้อนเค็ม น้ำพุร้อนสาธารณะและของเอกชน ซึ่งน้ำพุร้อนเค็มของอำเภอคลองท่อมเป็นน้ำพุร้อนที่ญี่ปุ่นได้ศึกษาวิจัยพบว่าเป็นน้ำพุร้อนที่คุณภาพดีที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชม ศึกษา น้ำตกร้อนสะพานยูง ชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัดวัดคลองท่อมบอกเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สระมรกตน้ำแร่เย็น ที่ อ.คลองท่อม ด้วย ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย น.ส.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายอภิชัย อรัญญิก ผอ.ททท.กบ. นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่ นายกสมาคมน้ำพุร้อนคลองท่อม ผู้ประกอบการน้ำพุร้อนคลองท่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า)